Smart Systems

Kontakt

SMART Systems s.r.o.
Bottova 2
949 01 Nitra
Slovensko

Fakturačné údaje
Obchodné meno: SMART Systems s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Bottova 2, 949 01 Nitra

IČO: 35942002
DIČ: 2022027722
IČ DPH: SK2022027722


Obchodný register OS Nitra, Odd. Sro, vložka č: 16793/N

Bankové spojenie
Peňažný ústav: ČSOB
Číslo účtu: 4002470186/7500
IBAN: SK39 7500 0000 0040 0247 0186
BIC/SWIFT:CEKOSKBX

Kontakty:

Tel.: +421 911 54 23 22 , +421 904 06 88 77
E-mail: info@nitra-klima.sk

Kamenná prevádzka - Office + Sklad
Bottova 2
949 01 Nitra
Slovensko

Zodpovedný vedúci: Miroslav Elman

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok: 8:00 – 16:30
Sobota: po dohode
Nedeľa: zatvorené
obedňajšia prestávka: 11:00 – 12:00

Rýchly kontakt

Kontaktná osoba: 
Zodpovedný vedúci: Miroslav Elman

Adresa:
SMART Systems s.r.o.
Bottova 2
949 01 Nitra
Slovensko

Email:
info@nitra-klima.sk

Telefón: 
+421 911 542 322,
+421 904 06 88 77

Kontaktný formulár